Airistech Tri Pod Cartridge

  • Sale
  • $8.99


AIRISTECH TRIPOD CARTRIDGE (1 Cartridge)

  • Wax Vape Cartridge (airis W)
  • CBD Oil Cartridge (airis CBD)
  • Thick Oil Cartridge (airis TH)